Ting som ikke er lov under norskprøvene

Juks Du kan ikke bruke noen hjelpemidler under prøven. Bruk av hjelpemidler eller forsøk på dette ses på som juks. Eksempler på juks kan være bruk av internett, elektroniske hjelpemidler smartbriller, smartklokker og mobiltelefon  bruk av andre dataprogrammer enn prøvesystemet (for eksempel Word, Notisblokk) kopiering av hele eller deler av besvarelsen fra andre bruk av […]

Read more
Hva betyr nivåene?

Norskprøven måler språkferdigheter på nivå A1, A2, B1 og B2. Nivåene er fra Det felles Europeiske rammeverket for språk. Til delprøven i skriftlig framstilling og til delprøven i muntlig kommunikasjon melder du deg opp til en prøve på nivå A1–A2, A2–B1 eller B1–B2. Egenvurdering og vurderingsskjemaene kan være til hjelp for å velge riktig prøve. […]

Read more
Hva er norskprøven?

Norskprøven har fire delprøver: Leseprøve (inntil 75 minutter, pdf) Lytteprøve (30–60 minutter, pdf) Prøve i skriftlig framstilling (90 minutter på A1–A2 og A2–B1, 120 minutter på B1–B2) Muntlig prøve (20–30 minutter) Leseprøven og lytteprøven tester hvor godt du forstår det du leser og hører. Oppgavene er prøvd ut på flere hundre elever i norskopplæringen. Så er de analysert […]

Read more