TRANSLATE TO YOUR LANGUAGE:

Norskkurs B2 del 1

Norskkurs nivå B2 del 1 er det første av tre kurs på avansert norsk nivå som vi tilbyr. Norskkurset er beregnet for de som har suksessfullt gjennomført norskkurs nivå B1 fra boken: «Stein på Stein» eller en tilsvarende CEFR bok, og  har tilegnet seg god kunnskap i norsk grammatikk og som nå ønsker å forbedre sine norskkunnskaper.

Om norskkurset

Norskkurs nivå B2 inkluderer oppgaver som gjøres individuelt og i grupper, lytteøvelser og hjemmelekser. Dette kurset dekker kapitlene 1 til 5 i boken «Her på Berget». Deltakere på dette norskkurset starter studiene på norsk nivå B2 basert på språknivåene beskrevet i (CEFR).

Undervisningen holdes på norsk fra dag en, og derfor er ikke det et krav om å ha engelskkunnskaper. På denne måten tvinger vi studentene til å bruke norskspråket fra dag en, og det resulterer med bedre læringsresultater.

Etter å ha gjennomført kurset vil studentene  kunne snakke mer flytende norsk ved å bruke avanserte fraser, verbbøyninger og beskrivelser. Studentene vil kunne bruke mer komplekse setningsstrukturer og et mer sofistikert norskspråk. Samtaler vil være enklere og mer forståelige. Studentene vil begynne å variere og bruke et bredere ord utvalg. i sitt talespråk.

På dette nivået bygger du videre på de kunnskapene du tilegnet deg på de foregående norskkursene (A1, A2, B1) og blir i stand til å delta i samtaler uten at kommunikasjonen med morsmålsbrukere vil være et hinder.

På norskkurset vil du trene på følgende:

 • Å forstå hovedinnholdet i komplekse tekster om både konkrete og abstrakte emner, og faglige drøftinger innenfor ditt eget fagområde
 • Å delta i samtaler med et så spontant og flytende språk at kommunikasjonen med morsmålsbrukere ikke blir anstrengende for noen av partene
 • Å skrive klare, detaljerte tekster om et vidt spekter av emner
 • Å forklare et synspunkt på en samfunnsaktuell sak og argumentere for og imot ulike alternativer
 • Du vil også lære mer om norsk kultur- og samfunnsliv

Kurs informasjon:

Kursvarighet: 8 kursdager på 4 uker.
En kursdag varer i 2 timer.
Helgeøkter er tilgjengelige.
Nettbaserte økter er tilgjengelige.

Hvem er det for:

Norskkurs B2 passer for deg som kan norsk på B1 nivå, og som vil lære mer om Norges språk og kultur. Dette nivået forbereder deg til Test i norsk, høyere nivå (Bergenstesten).

Priser

PLAN

Number

minutes

Price

Price for 1 minute

1 person

4990

kroner

1 Måned

Pris per person
Nivå: B2

2 personer 

4490

kroner

1 Måned

Pris per person
Gruppe størrelse: 10 personer

Nivå: B2

WordPress Pricing Table

MELD DEG PÅ NÅ

Norskkurs nivå B2

 

Norskkurs B2 del 2

På dette norskkurset fortsetter du på B2 del 2 med kapitlene 6 til 9 i boken «Her på Berget». Dette norskkurset passer for studenter som har tilegnet seg avansert kunnskap i norsk eller som har fullført Norsk B2 del 1.

Om norskkurset

Norskkurs nivå B2 inkluderer arbeid som gjøres individuelt og i grupper, lytteøvelser og hjemmelekser. Kurset dekker kapitlene 6 til 9 i boken «Her på Berget». Deltakere på dette kurset fortsetter med studiene på nivå B2 basert på språknivåene beskrevet i (CEFR).

Undervisningen holdes på norsk fra dag en, og derfor er ikke det et krav om å ha engelskkunnskaper. På denne måten tvinger vi studentene til å bruke norskspråket fra dag en, og det resulterer med raskere progresjon.

Etter å ha gjennomført norskkurset vil deltakerne ha en dypere forståelse av norsk historie, kultur og uttrykk. De vil begynne å bruke mer komplekse verbformer og beskrivelser i sine daglige samtaler. De vil fortsette å utvide ordforrådet, og være i stand til å lettere kunne forstå det skriftlige og muntlige språket som blir brukt i media. Måten deltakerne uttrykker seg vil utvikles til et mer sofistikert nivå.

På norskkurset vil du trene på:

 • Å forstå hovedinnholdet i komplekse tekster om både konkrete og abstrakte emner, også faglige drøftinger innenfor ditt eget fagområde
 • Å delta i samtaler med et så spontant og flytende språk at kommunikasjonen med morsmålsbrukere ikke blir anstrengende for noen av partene
 • Å skrive klare, detaljerte tekster om et vidt spekter av emner
 • Å forklare et synspunkt på en samfunnsaktuell sak og argumentere for og imot ulike alternativer
 • Du vil også lære mer om norsk kultur- og samfunnsliv

Kurs informasjon:

Kursvarighet: 8 kursdager på 4 uker.
En kursdag varer i 2 timer.
Helgeøkter er tilgjengelige.
Nettbaserte økter er tilgjengelige.

Hvem er det for:

Norskkurs B2 passer for deg som kan norsk på B1 nivå, og som vil lære mer om Norges språk og kultur. Dette nivået forbereder deg til Test i norsk, høyere nivå (Bergenstesten).

Priser

PLAN

Number

minutes

Price

Price for 1 minute

1 person

4990

kroner

1 Måned

Pris per person
Nivå: B2

2 personer 

4490

kroner

1 Måned

Pris per person
Gruppe størrelse: 10 personer

Nivå: B2

WordPress Pricing Table

MELD DEG PÅ NÅ

Norskkurs nivå B2

 

Norskkurs B2 del 3

Dette norskkurset fortsetter der  B2 del 2 sluttet og dekker siste delen av boken – kapitlene 10-13 i «Her på Berget«. Norskkurset er for de som har avansert kunnskap i det norske språket og som jobber mot å snakke flytende norsk.

Om norskkurset

Norskkurs nivå B2 inkluderer arbeid som gjøres individuelt og i grupper, lytteøvelser og hjemmelekser. Norskkurset dekker kapitlene 10 til 13 i boken «Her på Berget». Deltakere på dette kurset vil fullføre siste del av norsk nivå B2 basert på språknivåene beskrevet i (CEFR).

Undervisningen holdes på norsk fra dag en, og derfor er ikke det et krav om å ha engelskkunnskaper. På denne måten tvinger vi studentene til å bruke norskspråket fra dag en, og det resulterer med raskere progresjon.

Etter å ha gjennomført dette norskkurset vil deltakerne være i stand til å lese og skrive mer komplekse tekster som handler om både konkrete og abstrakte emner. De vil føle seg komfortable med å føre spontane samtaler med andre, og de vil ha et bredere ordforråd som de kan bruke i hverdagslige situasjoner, så vel som i diskusjoner om aktuelle hendelser, det norske samfunnet og sosiale og politiske problemstillinger.

På norskkurset vil du trene på:

 • Å forstå hovedinnholdet i komplekse tekster om både konkrete og abstrakte emner, også faglige drøftinger innenfor ditt eget fagområde
 • Å delta i samtaler med et så spontant og flytende språk at kommunikasjonen med morsmålsbrukere ikke blir anstrengende for noen av partene
 • Å skrive klare, detaljerte tekster om et vidt spekter av emner
 • Å forklare et synspunkt på en samfunnsaktuell sak og argumentere for og imot ulike alternativer
 • Du vil også lære mer om norsk kultur- og samfunnsliv

Kurs informasjon:

Kursvarighet: 8 kursdager på 4 uker.
En kursdag varer i 2 timer.
Helgeøkter er tilgjengelige.
Nettbaserte økter er tilgjengelige.

Hvem er dette norskkurset for:

Norskkurs B2 passer for deg som kan norsk på B1 nivå, og som vil lære mer om Norges språk og kultur. Dette nivået forbereder deg til Test i norsk, høyere nivå (Bergenstesten).

Priser

PLAN

Number

minutes

Price

Price for 1 minute

1 person

4990

kroner

1 Måned

Pris per person
Nivå: B2

2 personer 

4490

kroner

1 Måned

Pris per person
Gruppe størrelse: 10 personer

Nivå: B2

WordPress Pricing Table

Du vil få et kursbevis dersom du har minimum 80 % oppmøte og har betalt kursavgiften.

MELD DEG PÅ NÅ

Norskkurs nivå B2

 

Vi anbefaler deg å ta det neste store steget:
Etter norskkurs B2 høyere mellomnivå  bør du være i stand til å ta Test i norsk høyere nivå (Bergenstesten).