Alt innhold på denne siden er www.grammatikk.com sitt, og ikke vårt!

Terminologi

Grammatikk-terminologi
 Grammar terminology

Substantiv

Substantivets former
Substantivets former – tabell
 The forms of the noun
Bestemt eller ubestemt form?
 Definite and indefinite form
Ubestemt artikkel
110 substantiv som er nøytrum
 Irregulære substantiv Revidert!
Genitiv
Denne, dette, disse og den, det de
Substantivfraser engelsk-norsk
Substantivfraser på åtte språk

Verb

Verbliste for begynnere
Lang verbliste
Verbets former
Fortid av regulære verb
Preteritum eller presens perfektum?
Fortelle om nåtid og fortid
Modalverb
Futurum
Passiv
S-verb
Partisipp

Pronomen

Personlige pronomener
Det – den
Refleksive pronomener
Refleksive verb
Seg eller hverandre?
Possessive pronomener
Sin
Noen eller noe?
Man

Adjektiv

Adjektivets former
Komparasjon
Adjektiv-maskin
Adverb
Adjektiv som substantiv

Preposisjoner

I – på – til – hos
Tidsuttrykk
«Of» på norsk
94 uttrykk med preposisjoner

Setninger 

Norske setninger (Helsetninger)
 Basic sentence structures
Leddsetninger
Konjunksjoner
Subjunksjoner
Setningsadverb
Som-setninger
Det-setninger
Indirekte spørsmål
Tunge og lette subjekt og objekt

Argumenter i en tekst
Kronologi
Hypotetiske setninger
Komma (,)

Vokabular

Sammensatte ord
Ordlaging
Spørreord
Stedsadverb
All og hel
Både eller begge?
Enten og verken
Forskjellig eller annerledes?
For å
Ja, jo eller nei?
 Ikke noe(n) – ingen – ingenting Revidert!
Land og nasjonaliteter
Like eller samme?
Litt eller lite?
Mange eller mye?
Mennesker, personer eller folk?
Ord for kvantitet og frekvens
Sette, sitte, legge og ligge
Tall og matematikk
Tro, synes, mene eller tenke?
Vite, kjenne eller kunne?
Være – bli – ha – få
Noen vanlige forkortelser
 How to use your dictionary

Uttale

 First aid kit: Consonants
 First aid kit: Vowels
 Long and short vowels
 Stress in Norwegian words
 Spelling and pronunciation