Videoer til norskprøve B1-B2 – vanlige feil : Ark 1

TEMA

VIDEOLINK

Er eller har https://www.youtube.com/watch?v=OADD5b5tqSA
Mennesker, personer og folk https://www.youtube.com/watch?v=bT3tCMUXiOg&t
Forskjell på fakta og påstand https://youtu.be/UcwDxPVRK4s
Bruk av ordet AV https://www.youtube.com/watch?v=fEFYjBIiNSk&t
Tenke OM eller PÅ https://www.youtube.com/watch?v=lEwxAZSDHCM&t
Plassering av adverbialer i SOM og AT setninger https://www.youtube.com/watch?v=DHOjTdgmkXY&t
Da og når https://www.youtube.com/watch?v=DdQDtY0HzCk&t
OG / Å https://www.youtube.com/watch?v=To11xjEFLjo&t
Til og for del 1 https://www.youtube.com/watch?v=aEi7WeYZ9jE&t
Til og for del 2 https://www.youtube.com/watch?v=VwsVEb2LAME&t
Komplett regneark med ALLE uttrykk og TIL og FOR fra videoene https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cK1ED0BDowip7HxFUGUQxxBZcXRi2mExgneWzYmi_RY/edit#gid=1469753249
Bruk preteritum når du forteller om noe som skjedde https://www.youtube.com/watch?v=LMNahLfJ4_Y&t
Kommaregler https://www.youtube.com/watch?v=3mww11eORVg&t
Både begge https://www.youtube.com/watch?v=Su_Z7DiiIHg&t
Være og bli https://www.youtube.com/watch?v=4rxrjoUb344&t
Refleksive verb https://www.youtube.com/watch?v=JQ5frAGjZi0&t
Preteritum eller perfektum https://www.youtube.com/watch?v=fMNT6RJut4g&t
Fort eller rask https://www.youtube.com/watch?v=3GeKRDnGXYw
Jorda, planeten eller verden https://www.youtube.com/watch?v=G5bC2Zp-v4Q&t
Ligge, legge, sitte, sette, våkne, vekke https://www.youtube.com/watch?v=gyVsOk6FeQM&t
Stå eller ligge, sette eller legge https://www.youtube.com/watch?v=L_f_g8hdpq0&t
Samsvarsbøying av adjektiv https://www.youtube.com/watch?v=CQ8i5QoOpQI
Adjektiv samsvarsbøying med MER og MEST https://www.youtube.com/watch?v=rlicFYP0xvQ&t
Bestemt og ubestemt form substantiv video 1 https://www.youtube.com/watch?v=tvRX4IZk16Q&t
Bestemt og ubestemt form substantiv video 2 https://www.youtube.com/watch?v=Y9AS3JSR8NA&t
Noen og noe https://www.youtube.com/watch?v=YWNi4HHiYfM&t
Samme og sammen https://www.youtube.com/watch?v=UCW0C48ZJNU&t
Dobbelt bestemthet https://www.youtube.com/watch?v=4sJ2WFgIQwY
Bruk av stor bokstav https://www.youtube.com/watch?v=9C1SLGvbP5s&t
Verb på andreplass https://www.youtube.com/watch?v=Bw3_Wf_tFyA&t
Inversjon https://www.youtube.com/watch?v=VIN4-JlL-rA&t
S passiv (s-verb) https://www.youtube.com/watch?v=tTq7JcvWH-E&t
5 måter å bruke passiv på https://www.youtube.com/watch?v=Aq93ChmzrNc&t
Sammensatte ord https://www.youtube.com/watch?v=u9VZy385YKQ&t
Oppramsing med OG til slutt https://www.youtube.com/watch?v=g3J6UFbyzrQ&t
Artikkel og substantiv https://www.youtube.com/watch?v=cV4UDWOet1g&t
Tidsuttrykk med I og OM: om vinteren, i sommer https://www.youtube.com/watch?v=r0jo486JG-s&t
Adjektiv og substantiv sammen https://www.youtube.com/watch?v=_GY6nHJcb1w&t
Plagiat https://www.youtube.com/watch?v=4jx3We-hETE&t
Konjunksjoner (bindeord) https://www.youtube.com/watch?v=GiFszntDc9w&t
I og på https://www.youtube.com/watch?v=Ch2ZALWUIaw
Imperativ https://www.youtube.com/watch?v=p22Ukafw0w8a
Alle, alt, hele, helt https://www.youtube.com/watch?v=rUIXqSqtpGU
Kvantorer (mye, mange osv) https://www.youtube.com/watch?v=rtiNH81UFWo&t
Ordstilling i helsetninger https://www.youtube.com/watch?v=R6qynQh53uQ&t
Ordstilling i leddsetninger https://www.youtube.com/watch?v=JVfyBsV45hs&t
Håndbok i grammatikk, oppgaver til videoer om helsetning og leddsetning https://handbokigrammatikk.portfolio.no/
Modale hjelpeverb og verb i infinitiv https://www.youtube.com/watch?v=aBPAtN57hdY
Ikke bruk idiomer + antall ord, viktig info fra Kompetanse Norge https://www.youtube.com/watch?v=K04Qzq3HAKM&t
Bokstaver vi sjelden bruker: C, X, Z osv https://www.youtube.com/watch?v=4qG1CAf3NkA&t
Et hus, to hus, et barn, flere barn https://www.youtube.com/watch?v=LD19KTnkALM&t
Barn og unge (mange sier unger og mener ungdommer/unge folk) https://www.youtube.com/watch?v=ztNrWyE_j6k&t
Preposisjoner generelt https://www.youtube.com/watch?v=Mox75cJnpA4&t
Subjunksjoner (bindeord) https://www.youtube.com/watch?v=GBKqxhC-ESI&t
Resiprokt pronomen HVERANDRE https://www.youtube.com/watch?v=-jeCqfuu3T8
Siste eller forrige https://www.youtube.com/watch?v=m-DKiLCwLWw
S og E fuge https://www.youtube.com/watch?v=I_xNJnGVs7M&t
Gjøre, lage og skape https://www.youtube.com/watch?v=qZunGcwxEf8&t
Vanlig feil: ikke ingenting https://www.youtube.com/watch?v=SQpbVHJ8H-c
Liten, små, lille https://www.youtube.com/watch?v=8Ug0xoSbVrY&t
Pronomen subjektform og objektform https://www.youtube.com/watch?v=E1bUTeAzy5Q
Eiendomspronomen https://www.youtube.com/watch?v=Qk6RYV1Tro4
Å GÅ – Å DRA – Å REISE https://www.youtube.com/watch?v=wsVgrVYLJ7Y
Det-setninger https://www.youtube.com/watch?v=VhoMVdUFlIY&t
At – og bruken av ordet https://youtu.be/pzAXA8-FhJ0
Demonstrativer https://www.youtube.com/watch?v=J_2JvNOil-w&t
Hit og dit https://www.youtube.com/watch?v=FJK2Z-TKGqc&t
Enig i, om eller med https://www.youtube.com/watch?v=MBARaBuAFF8&t
Si, sitt, sine https://www.youtube.com/watch?v=3nzWtLGY6OA&t
Både begge https://youtu.be/Su_Z7DiiIHg
50 faste preposisjonsuttrykk https://youtu.be/mKZzldX10NE