VI SKREDDERSYR NORSKKURS LØSNINGER FOR BEDRIFTER:

Vi og mange andre bedrifter mener at et norskkurs kan bidra til økt lønnsomhet i din bedrift. Dette viser også forskning gjort av VOX (Kompetanse Norge) som du kan lese her. Kort oppsummert viser rapporten oss følgende:

 

Figur 3 oppsummerer de viktigste kurseffektene, utover de som går på økt bruk av grunnleggende ferdigheter, i Probas evaluering.

Bedre selvtillit, også beskrevet som det «å tørre», og økt mestringsfølelse blir i flere av evalueringene omtalt som kanskje de viktigste effektene. Som figur 3 viser, blir bedre
selvtillit trukket fram av flest deltakere i Proba-evalueringen. Den økte selvtilliten ble også
sett av arbeidsgiverne deres. 64 prosent av dem mente at halvparten eller flere av deltakerne
hadde fått bedre selvtillit (Proba samfunnsanalyse, 2012).

I den første delevalueringen av Basiskompetanse i Posten og Bring steg andelen deltakere
som sa de hadde god eller tilnærmet god selvtillit fra 36 prosent før kurs til 62 prosent etter
kurs (Hansen mfl., 2011).

Figur 4 viser hvilke kurseffekter virksomhetene i Vox-evalueringen fra 2010 trakk fram.

60 prosent mente kurset hadde ført til bedre kommunikasjon og samarbeid, mens 55 prosent
mente det hadde ført til bedre gjennomføring av arbeidsoppgaver. Flere av virksomhetene
rapporterte også at kursene hadde skapt åpenhet og toleranse for utfordringer knyttet til
grunnleggende ferdigheter.

Virksomhetene som deltok i Vox og BNLs samarbeidsprosjekt (Hansen og Fossan-Waage,
2012), trakk fram:
• nye arbeidsoppgaver og ansvarsområder
• nye arbeidsledere og ressurspersoner
• konkurransefortrinn
• økt bruk av skriftlige kontrakter
• økt bruk av kvalitetssikringssystemer og bedre administrering
• økt bevissthet rundt HMS og sikkerhet på arbeidsplassen
• bedre integrering og økt forståelse blant minoritetsspråklige

 

Noen av bedriftene vi har levert norskkurs til er:

Hvis du føler at vi også kan hjelpe din bedrift med en norskkurs løsning, ta kontakt med oss, så tar vi et uforpliktende møte i din bedrift.

Kontakt oss på +47 4006 9161 eller fyll ut skjemaet under:

Norskkurs Bedrift