Hva er norskprøven?

Norskprøven har fire delprøver: Leseprøve (inntil 75 minutter, pdf) Lytteprøve (30–60 minutter, pdf) Prøve i skriftlig framstilling (90 minutter på A1–A2 og A2–B1, 120 minutter på B1–B2) Muntlig prøve (20–30 minutter) Leseprøven og lytteprøven tester hvor godt du forstår det du leser og hører. Oppgavene er prøvd ut på flere hundre elever i norskopplæringen. Så er de analysert […]

Read more
× Contact Us on WHATSAPP