Norskprøven har fire delprøver:

  • Leseprøve (inntil 75 minutter, pdf)
  • Lytteprøve (30–60 minutter, pdf)
  • Prøve i skriftlig framstilling (90 minutter på A1–A2 og A2–B1, 120 minutter på B1–B2)
  • Muntlig prøve (20–30 minutter)

Leseprøven og lytteprøven tester hvor godt du forstår det du leser og hører. Oppgavene er prøvd ut på flere hundre elever i norskopplæringen. Så er de analysert statistisk, slik at vi er sikre på at de fungerer og er passe vanskelige. Du kan ha flere feil både på forprøvene og på hovedprøven og allikevel få resultatet B2. Lese- og lytteprøvene rettes automatisk, og du får resultatet samtidig med resultatene fra skriftlig og muntlig prøve. Les mer om leseprøven og lytteprøven.

Prøve i skriftlig framstilling tester hvor godt du skriver norsk. Du må velge nivå A1–A2, nivå A2–B1 eller nivå B1–B2 når du melder deg  opp til prøven. Du kan ikke få et høyere resultat enn det nivået du har meldt deg opp til. 

Muntlig prøve har en samtaledel og en individuell del. Du må velge nivå A1–A2, nivå A2–B1 eller nivå B1–B2 når du melder deg på. Du kan få et høyere eller lavere resultat enn det nivået du har meldt deg opp til.

Norsk tegnspråk

Det er også mulig å ta norskprøven på norsk tegnspråk. En avlesningsprøve erstatter delprøve i lytteforståelse, og en prøve i tegnspråklig kommunikasjon erstatter muntlig prøve. Se «Prøve for tegnspråkbrukere» for mer informasjon og eksempelprøver.

Hva tester norskprøven?

Vurdering

Vil du vite hvordan prøvene vurderes, se vurderingsskjema her:

Vurderingsskjema – skriftlig, bokmål (pdf)
Vurderingsskjema – muntlig, bokmål (pdf)

Skal du ta delprøve i skriftlig framstilling? Her er noen gode råd:

Ønsker du å øve på prøvene? (eksempeloppgaver)

Hvilke nivå skal du velge?

Du må velge nivå A1–A2, nivå A2–B1 eller nivå B1–B2 når du melder deg på muntlig prøve og prøve i skriftlig framstilling. Du trenger ikke det for leseprøven eller lytteprøven.

Du kan få hjelp til å velge nivå. Du kan også fylle ut et skjema (pdf) som du kan vise læreren. Du kan også spørre læreren din på prøvestedet.

 

Kilder:

https://www.kompetansenorge.no/prover/norskprove/om-proven/

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *