Juks

Du kan ikke bruke noen hjelpemidler under prøven. Bruk av hjelpemidler eller forsøk på dette ses på som juks. Eksempler på juks kan være

  • bruk av internett, elektroniske hjelpemidler smartbriller, smartklokker og mobiltelefon
  •  bruk av andre dataprogrammer enn prøvesystemet (for eksempel Word, Notisblokk)
  • kopiering av hele eller deler av besvarelsen fra andre
  • bruk av falsk legitimasjon
  • bruk av ordbok eller medbrakte notater
  • kommunikasjon med andre enn ansatte ved prøvestedet under prøvegjennomføringen

Juks, eller forsøk på juks kan gjøre at

  • du må gå fra lokalet
  • du ikke får prøvebevis for noen av delprøvene du har tatt i denne prøveperioden. Dette gjelder for skriftlig og muntlig norskprøve
  • du kan måtte vente ett år før du kan ta prøven på nytt
  • du må betale for prøven neste gang du tar prøven

Ditt arbeid under delprøve i skriftlig framstilling vil bli loggført.

Vi kan finne ut at du jukser under prøven, etter prøven eller når vi retter prøven du har tatt.

Hvis du blir tatt for å jukse, får du et vedtak om dette. Du kan klage på vedtaket til kommunen.

Plagiat/kopiering

Tekstene du skriver på delprøven i skriftlig framstilling skal være ditt eget arbeid. Kopiering og plagiat er ikke tillatt.

Plagiat er når du har brukt hele eller deler av andre sine tekster, for eksempel hentet fra internett, lærebøker eller fra medelever og du leverer teksten som ditt eget arbeid. Dette gjelder også om du har lært deg tekst utenat og bruker det i prøven din.

Forfalskning av prøvebevis

Forfalskning av prøvebevis er regnet som dokumentforfalskning og blir politianmeldt.

Vil du lese mer om reglene for prøvegjennomføringen?

Her kan du finne prøvereglementet som prøvestedene må forholde seg til i forbindelse med prøvegjennomføringen:

Reglement for gjennomføring av norskprøven, samfunnskunnskapsprøven og statsborgerprøven (pdf) (A1–C1)

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *