Beskrivelse

I denne filmen går Karense gjennom mange ulike temaer innenfor grammatikk. Dette er grammatikkwebinaret som Karense hadde 7. januar 2021. Filmen passer for alle som ønsker å bli bedre i grammatikk. Karense gir deg oppgaver og fasiten kommer etterpå. Du får også tilgang til foredraget for webinaret. Foredraget er en Power Point.

Du kan se filmen så mange ganger du vil. Filmen varer i 1 time og 18 minutter.

Temaer på webinaret:

Bestemt og ubestemt form av substantiv
Demonstrativer
Samsvarsbøying og gradbøying av adjektiv
Sammensatte ord
Bruk av konjunksjoner og subjunksjoner
Dobbelt bestemthet
Modale hjelpeverb
Passiv form av verb
S-verb
Refleksive verb
Eiendomspronomen
Preposisjoner
Vanlige feil
Tips og triks